system-loto

System LOTO służy zwiększaniu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy związanych z utrzymaniem ruchu. LOTO stanowi skrót od angielskiego wyrażenia Lockout/Tagout. Są to wszelkiego rodzaju blokady, zabezpieczenia i oznaczenia, które chronią przed niechcianym uruchomieniem maszyny w trakcie jej remontu lub konserwacji. Zastosowanie LOTO jako systemu zabezpieczeń w miejscu pracy nie jest obowiązkowe, jednak poleca się wybór tego skutecznego systemu do zapewnienia bezpiecznego użytkowania i konserwacji maszyn.

Zabezpieczenie maszyn – dlaczego jest takie ważne?

Przyczyny wypadków w pracy są różne. Na terenie zakładów produkcyjnych dość często dochodzi do nich z powodu złego zabezpieczenia sprzętu lub braku oznakowania konserwowanego lub uszkodzonego urządzenia. System LOTO sprawdza się tam, gdzie wymogi odnośnie bezpieczeństwa pracy są znacznie wyższe niż w przypadku innych zakładów. Jako najczęstsze źródła zagrożeń wymienia się energię elektryczną, mechaniczną lub substancje chemiczne o szkodliwym działaniu. W systemie LOTO każde z tych potencjalnych zagrożeń jest kontrolowane na różny sposób. Nagłe uruchomienie się maszyny jest eliminowane poprzez wyłączniki i blokady. Te pierwsze elementy chronią przed załączeniem urządzenia przez osoby trzecie, zaś blokady stosuje się w układach, które pomimo odcięcia od źródła zasilania, mogą kumulować energię w akumulatorze. Jako zabezpieczenia przed substancjami chemicznymi stosuje się rurociągi wraz z blokadami, zasuwy oraz zawory.

Odpowiednie oznaczenie

Omówiliśmy już sposób zabezpieczenia, nazywany również Lockout. Niemniej ważny jest system Tagout, czyli oznaczenie o założeniu blokady. Takie oznaczenie powinno zawierać informacje na temat celu blokady i czasu jej założenia. Należy wyraźnie ostrzec pracowników przed stosowaniem jakiegokolwiek elementu lub urządzenia, w którym zablokowano źródło zasilania.

Jak zabezpiecza się urządzenie?

W myśl założeń systemu LOTO każde urządzenie jest zabezpieczane zgodnie z określoną procedurą. Na początku należy wyznaczyć wszystkie źródła energii, następnie trzeba je odłączyć i zablokować. Kolejny krok to oznaczenie źródeł, czyli wprowadzenie systemu Tagout, a na końcu sprawdzenie wprowadzonych zabezpieczeń. Wdrażanie systemu LOTO najlepiej powierzyć firmie z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Zajmie się ona wprowadzeniem odpowiednich procedur, a przede wszystkim – szkoleniem pracowników. Skuteczność systemu LOTO zależy bowiem od tego, czy jest on w pełni wykorzystywany przez osoby zatrudnione. W razie błędów we wprowadzonej procedurze z pomocą przychodzi przeprowadzenie audytu.