ratownik-na-basenie

Na basenie możemy czuć się bezpiecznie między innymi dzięki obecności ratowników, którzy pilnują, aby małym i dużym pływakom nie stało się nic złego. Praca ratownika wodnego na basenie wydaje się nieciekawa i monotonna, jednak w rzeczywistości jest to bardzo ważne i odpowiedzialne stanowisko. Ratownik wodny odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni.

Kandydat na ratownika – jakie kryteria musi spełnić?

Ratownikiem wodnym może zostać osoba dorosła. Osoby niepełnoletnie mogą rozpocząć specjalny kurs, jednak w dniu egzaminu muszą mieć skończone 18 lat. Kandydat na ratownika wodnego powinien być bardzo dobrym pływakiem. Musi także uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Ważną kwestią są predyspozycje psychiczne przyszłego ratownika, który powinien być osobą opanowaną, która jest w stanie działać w stresujących sytuacjach. Kolejnym wymaganiem jest posiadanie dodatkowych uprawnień, związanych z ratownictwem i wodą, przydatnych w pracy ratownika wodnego. Należą do nich na przykład status instruktora pływania, dyplom lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego albo uprawnienia płetwonurka lub motorowodne. Osoby spełniające kryteria mogą rozpocząć kurs ratownika wodnego w wybranej placówce.

Jak wygląda kurs na ratownika wodnego?

Podczas kursu kandydaci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz szkolą umiejętności niezbędne w pracy w zawodzie ratownika wodnego. Treningi odbywają się na basenie oraz na otwartych zbiornikach. Podsumowaniem kursu na ratownika jest egzamin, który składa się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich kursant musi wykazać się wiedzą teoretyczną. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego daje możliwość przystąpienia do części praktycznej.
W trakcie sprawdzianu umiejętności kandydat na ratownika wodnego musi przepłynąć dystans 400 metrów. Może to zrobić w dowolnym stylu, jednak na zaliczenie zadania ma 8 minut. Test rozpoczyna się skokiem do wody. Kolejna część egzaminu polega na przepłynięciu 25 metrów pod powierzchnią wody. Kursant musi nie tylko przepłynąć dystans, ale również zebrać 2 przedmioty, które są umieszczone pod wodą. To nie koniec wyzwań, z którymi musi zmierzyć się przyszły ratownik wodny. Następne zadanie to przepłynięcie 50 metrów – tym razem kandydat musi to zrobić z głową wynurzoną ponad powierzchnię wody, w czasie do 55 sekund. Następnie osoba egzaminowana musi przepłynąć łodzią dystans 75 metrów w czasie do 2 minut i 40 sekund oraz wziąć udział w pozorowanej akcji ratowniczej i odholować manekina do brzegu. Dalsza część zadania to holowanie na długim dystansie 150 metrów. Na koniec kandydat musi wykazać się umiejętnościami udzielenia pierwszej pomocy.

Zawód ratownika wodnego na basenie wymaga opanowania, spostrzegawczości oraz wielu umiejętności. Praca na tym stanowisku to duża odpowiedzialność, jednak daje przy tym dużo satysfakcji.