Jak założyć spółkę z o. o. w 2022 roku?

Istnieją dwie metody założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2022 roku. Pierwszą jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i zgłoszenie spółki do KRS, drugą – poprzez wykorzystanie elektronicznego wzorca umowy spółki i zarejestrowanie jej przez Internet. Druga z powyższych metod jest łatwiejsza i szybsza, ale wymaga od organizatorów (i każdego ze wspólników obecnych w momencie zawierania umowy spółki) posiadania kwalifikowanego i uwierzytelnionego podpisu elektronicznego lub aktywnego konta ePUAP. Podpis jest jedynym czynnikiem decydującym, który pomaga zweryfikować autentyczność przesłanych danych i tożsamość partnerów. Jeżeli przynajmniej jeden ze wspólników przystępujących do spółki nie posiada podpisu elektronicznego lub konta ePUAP, założenie i zarejestrowanie spółki z o.o. przez Internet będzie po prostu niemożliwe. Więcej informacji udziela kancelaria PPSC: https://ppsc.pl/zalozenie-spolki/

Założenie konta w Krajowym Rejestrze Sądowym – pierwszy krok przy założeniu spółki w 2022

Wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą zostać zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu pół roku od daty przygotowania umowy spółki niezależnie, od tego, czy jest ona założona klasycznie, czy przez Internet. Od 1 lipca 2021 roku rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym odbywa się drogą elektroniczną. Oznacza to, że założyciel może zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, ale musi najpierw założyć konto w systemie Krajowego Rejestru Sądowego, aby następnie spółka mogła zostać prawidłowo zarejestrowana w sądzie.

Użytkownicy, którzy założyli konto w systemie eKRS, mogą w drugim kroku przystąpić do sporządzenia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie jednolitego wzorca umowy.

Założenie nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – krok po kroku

Aby założyć spółkę z o.o. w systemie S24, użytkownicy muszą zalogować się na swoje wcześniej utworzone konto eKRS. W zakładce „Moje firmy” należy kliknąć przycisk „Dodaj firmę”. Na tym etapie trzeba podać nazwę firmy, formę prawną i siedzibę (miejscowość), a następnie zapisać wprowadzone dane.

Następnie należy dołączyć wymagane dokumenty i wysłać je z systemu do odpowiednich urzędów krajowych. Po pierwsze, należy sporządzić umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – system wskazuje, które informacje należy podać w którym miejscu. Pierwszym krokiem jest wprowadzenie danych partnerów tworzących spółkę. Każdy z nich musi być dodawany oddzielnie. 

Na następnej stronie określa się wartość udziałów i przyporządkowuje każdemu wspólnikowi odpowiednią liczbę udziałów. Minimalny kapitał zakładowy dla każdej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5 000 zł, ale można go zwiększać z czasem. Kolejne pola należy wprowadzać zgodnie z instrukcjami systemu. W ostatniej zakładce należy podpisać umowę spółki za pomocą profilu zaufanego lub ePUAP. 

Do umowy należy dołączyć trzy dodatkowe dokumenty:

  • Oświadczenie, czy firma jest firmą zagraniczną w rozumieniu „Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców”,
  • Lista adresów do doręczeń dla członków organu lub osób uprawnionych do powoływania zarządu,
  • Lista adresów do doręczeń dla osób reprezentujących spółkę, likwidatorów lub pełnomocników.

Dokumenty należy dodać i zapisać, po czym przesłać wniosek.