Ekologia w transporcie drogowym w Europie

Transport drogowy ma swoje zalety i wady. Z jednej strony wpływa na rozwój gospodarki, nowe miejsca pracy dla ludności, niektóre regiony dzięki niemu stają się bardziej dostępne, z drugiej zaś spalanie paliwa w silnikach samochodów i budowa dróg i autostrad mają duży wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Od pewnego czasu człowiek stara się te dwa aspekty pogodzić – zauważył bowiem zmiany w otoczeniu, które są wynikiem oddziaływania transportu. Firma Stan Trans (https://www.stan-trans.com.pl/) to firma, która oferuje przewóz towarów na terenie kraju i poza jego granicami. Warto poznać jej ofertę i skorzystać z transportu bezpiecznego i zawsze na czas.

Unia Europejska i jej pomysły na ekologiczny transport

Unia Europejska stworzyła wytyczne dla krajów członkowskich, które mają zostać wprowadzone w życie i doprowadzić do osiągnięcia konkretnych celów. Do roku 2050 z centrów miast mają zniknąć samochody konwencjonalne (czyli na ropę i benzynę). Oprócz tego połowa przewozów wykonywana przez pojazdy kołowe powinna zostać przeniesiona na inne środki transportu np. szynowe. Dodatkowo emisja powinna zmaleć o 60% w porównaniu z początkiem lat 90.

Te wszystkie cele nie są możliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu obecnych technologii. Trzeba stałego rozwoju, większego skupienia się na pojazdach elektrycznych, organizacji transportu poza centrami miast. Energia elektryczna i wodór powinny stać się popularnymi paliwami. 

Transport samochodowy powinien zostać zastąpiony przez lądowy – kolejowy i wodny – rzeczny,  morski. Większe urozmaicenie typów transportu sprawi, że pewne strefy dotknięte wpływem przewozów kołowych, odciążą się. Ważne jest odczarowanie innych środków transportu – nie tylko transport samochodowy może być szybki i niezawodny. 

Warto wspomnieć, że zanieczyszczenie powietrza to jedno, ale pozostaje jeszcze hałas. To także zjawisko zaliczane do negatywnych skutków transportu. W niektórych miejscach nawet ekrany niewiele pomagają. Hałas, jak wiadomo, negatywnie wpływa na zdrowie. W tym wypadku rozwiązaniem mogą być samochody elektryczne. Są one bardzo ciche, co rozwiązuje problem hałasu.

 Ekologia w transporcie drogowym w Europie