Czym jest pakiet mobilności?

Pakiet mobilności ma na celu dbanie o zdrową konkurencję między firmami transportowymi. Zdarzało się, że wcześniejsza rywalizacja odbijała się negatywnie na pracownikach. Dzięki pakietowi mobilności kierowcy mają zapewnione lepsze warunki pracy. Jeśli potrzebujesz usług w zakresie transportu międzynarodowego – skontaktuj się z firmą Stan-Trans (https://www.stan-trans.com.pl/).

Pakiet mobilności w transporcie międzynarodowym

Pakiet mobilności został ogłoszony 31 lipca 2020 roku. Pierwszymi zmianami, jakie regulował była częstotliwość powrotów kierowców do miejsc zamieszkania. Ma to mieć miejsce nie rzadziej niż co 4 tygodnie. Zakazano też odbywania regularnych odpoczynków w kabinie pojazdu. Możliwe jest jednak odbycie dwóch skróconych odpoczynków, ale tylko w kilku szczególnych przypadkach. Oprócz tego można przedłużyć czas jazdy o 1-2 godziny, by dojechać do bazy. Oczywiście powód musi być uargumentowany i przedstawiony razem z wydrukiem z tachografu. Kierowca powinien otrzymać rekompensatę i otrzymać prawo do odpoczynku 9-godzinnego o okresie maksymalnie 3 przyszłych tygodni. To dowód, że zmiany w pracy działają na korzyść pracowników. 

Zmiany w pracy, jakie wynikają z wprowadzenia pakietu mobilności

Nowe zasady w pracy kierowcy dotyczą spedycji i usług transportowych międzynarodowych. Pakiet mobilności obowiązuje też na terenie każdego kraju członkowskiego. Każda firma transportowa międzynarodowa musiała wziąć to pod uwagę, organizując ofertę swoich usług. Mało tego – to nie koniec zmian w pracy kierowców i firm zajmujących się przewozem ładunków i towarów. Na rok 2022 planowane są kolejne. Europejski Pakiet Mobilności jeszcze nie powstał w całości, choć niektóre punkty już obowiązują. 

Każda międzynarodowa firma transportowa powinna wiedzieć, jakie zmiany przewidywane są w przyszłych latach, jeśli chodzi o transport zagraniczny. Stosowanie tachografów najnowszej generacji to tylko jeden z punktów, jakie będzie zawierał Europejski Pakiet Mobilności. Zwiększony zakres kontroli na drodze, częstsze zjazdy do kraju, gdzie pojazd jest zarejestrowany (również na terenie Unii Europejskiej).  Zmiany dotyczyć będą również częstotliwości wykonywania usług kabotażowych.

Czym jest pakiet mobilności