Powiadomienia push są coraz powszechniej wykorzystywaną techniką, używaną z wykorzystaniem systemów poczty elektronicznej. Pozwala ona na natychmiastowe przesyłanie wiadomości e-mail z serwera, bezpośrednio do zdefiniowanego w nim programu pocztowego. (więcej…)